Per uns barris vius, 61×44cm (Ed. Limitada)

25.00 EUR Sold Out

No és una casa, és el meu constructe. És la vida i l'expressió que allà he creat. Les relacions que hi he teixit. "És l'extensió simbòlica del meu cos". Ma casa sóc jo. De la mateixa manera, el barri, nosaltres.
El barri conforma, ara i sempre, la comunió de tots els que hi som. Un espai de convivència, memòria, aprenentatge, teixit social i urbanístic. Permet l'exercici actiu del ciutadà i dona autonomia popular.
Què és llavors una casa buida? Un espai on els residents canvien cada pocs dies? Un lloc on no t'hi pots permetre crear res? I un barri on totes les cases es pareixen cada vegada més a este model? Inicia ací la mort del barri? Nosaltres creiem que sí.
Volem seguir creant els nostres espais, i per això, és precís mantindre ben lluny les butxaques capitalistes que, suportats per la llei, juguen a escacs segons la nostra rendibilitat.

Per uns barris vius!! Prou d'especular amb les nostres vides!!

Impressió serigràfica a dos tintes sobre paper Fedrigoni Arena Natural Rough de 200gr de 61x44cm.

Il·lustració conjunta d'Andrea Oliva (@laoliwa) i Marta Torres (@martatorres_art), edició limitada de 10 còpies impresa al T.A.G. per elles mateixes.

Text inspirat en el documental La casa, de Mau Monleón.